Identiteit

Onze school is een van de vijf scholen van de S.H.S. (Stichting Hervormde Scholen; www.gavescholen.nl) De andere vier scholen van de Gave scholen. in Veenendaal zijn de Beatrixschool, Patrimoniumschool, Rehobothschool en de Engelenburgschool. De grondslag van onze scholen is de Bijbel als Gods Woord, zoals opgevat in de drie formulieren van enigheid.

Dit betekent in de schoolpraktijk:
* dat de leerkrachten vanuit hun geloof met de kinderen omgaan
* elke schooltijd wordt begonnen en geëindigd  met gebed
* er wordt dagelijks uit de Bijbel verteld en/of  n.a.v. de bijbelverhalen een verwerking gemaakt
* kennis van de Bijbel, de psalmen en christelijke liederen horen tot de schoolopvoeding
* de christelijke heilsfeiten zoals Kerst, Pasen en
Pinksteren nemen een belangrijke plaats in
* alle vakken worden onderwezen in het licht van door de Bijbel aangegeven normen en waarden
zoals: dienstbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover God de Schepper, de medemens en de schepping.

 

Agenda

Di. 5 december
Sinterklaasfeest
Middag groepen 1 - 4 vrij

Wo. 20 december
Kerstvieringen
18.30 uur: Groepen 1-4
19.30 uur: Groepen 5-8

Vr. 22 december
Groepen 1 - 4 vrij
12.00 uur: kerstbrunch groepen 5-8
14.30 uur: begin kerstvakantie

25 december - 5 jan. 2018
Kerstvakantie