Missie en pedagogische uitgangspunten Ontmoetingshuis

Missie:

Het Ontmoetingshuis is een voorziening waar alle kinderen, ouders en wijkbewoners van Veenendaal Oost zich welkom voelen. Faciliteiten en activiteiten in het Ontmoetingshuis voldoen aan hun behoefte en zijn toegankelijk voor iedereen.

 

Pedagogische uitgangspunten:

  • elk kind is uniek en staat centraal in het Ontmoetingshuis. We spelen in op de talenten, behoeftes en persoonlijke competenties van de kinderen. Wij helpen kinderen bij het ontdekken, ontwikkelen en ontplooien van deze talenten. Wij benutten de eigen kracht van kinderen. Wij dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen;

  • het kind heeft recht op acceptatie en waardering. We accepteren alle kinderen in wie ze zijn ongeacht cultuur of levensstijl;

  • ieder kind dient met respect behandeld te worden. Wij gaan op een positieve wijze met elkaar om. Wij houden rekening met elkaar;

  • het kind wordt serieus genomen en kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid. Verplaatsen in de ander maakt daar onderdeel vanuit. Wij stellen ons actief op, als kinderen gepest worden. Wij hebben oprechte belangstelling voor het kind;

  • om zich te kunnen ontwikkelen is het nodig dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. De hele dag zijn de kinderen in een vertrouwde en veilige omgeving en

  • we stimuleren de kinderen om hun zelfstandigheid te bevorderen. Zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeien door te oefenen in zelf doen. Door misschien te falen, terug te kunnen vallen op iemand die je begrijpt en de kans te krijgen het weer opnieuw te proberen.

 

 

 

Agenda

Di. 5 december
Sinterklaasfeest
Middag groepen 1 - 4 vrij

Wo. 20 december
Kerstvieringen
18.30 uur: Groepen 1-4
19.30 uur: Groepen 5-8

Vr. 22 december
Groepen 1 - 4 vrij
12.00 uur: kerstbrunch groepen 5-8
14.30 uur: begin kerstvakantie

25 december - 5 jan. 2018
Kerstvakantie