DE BRON: voor sprankelend christelijk onderwijs

De Bron is een christelijke school in het Ontmoetingshuis in het centrum van Veenendaal-oost. 

Enkele kenmerken van de school zijn:

  • Duidelijke christelijke identiteit
  • Kleuteronderwijs op basis van “onderbouwd”: veel aandacht voor de eigenheid van kleuters en een goed doordachte leerlijn
  • Engels vanaf groep 1
  • Gericht op de ontwikkeling van het individuele kind
  • Een heldere, overzichtelijke structuur
  • Vanaf groep 4 gebruik van tablets voor het maken van reken- en taaloefenwerk
  • Een sfeer waarin kinderen zich veilig en thuis voelen en met respect met elkaar wordt omgegaan.

Spreken deze kenmerken u aan, dan bent u welkom. Wilt u meer informatie of eens sfeer proeven dan kunt u altijd contact opnemen met de directieleden

Aalt van de Mheen of Bas van Ramshorst
E-mail:               debron@gavescholen.nl 
Adres:                Spiesheem 54
                          3907 NJ Veenendaal
Telefoon:            (0318) 508510
Website:             http://debron.shsveenendaal.nl/

Agenda

9 oktober
Mediatietraining

11 oktober
Projectavond

13 oktober
Opening Ontmoetingshuis

16 - 20 oktober
Herfstvakantie

25 oktober
Open dag Gave scholen
Nieuwsbrief mee

30 oktober
Instroomkinderen

31 oktober
Open week

1 november
Dankdag
dankdagboekje 

3 november
Open week